Teslov generator podpre izpolnitev želja in molitev

Objavljeno dne:
Teslov generator podpre izpolnitev želja in molitev

Teslov generator se z oddajanjem skalarnih valov uglasi na informacijsko polje zavedanja, imenovano torzijsko ali skalarno polje. V svoji esenci se skalarni valovi odzivajo na človekove subtilne energije in jih modulirajo v celosten razvoj vseh življenjskih potencialov v najvišje dobro. Pomagajo pri izpolnitvi življenjskih potreb in želja, obenem pa so pomoč v stiski, ko se nam zgodi kaj hudega ali pa kdo od najbližjih zboli.

V notranji molitvi se obrnemo na življenje tako kot mati za bolnega otroka, ko si z vsakim delčkom svojega bitja želi: ‘Da bi ja ozdravel’. Prošnjo naslovimo na življenje, ki je Bog. Notranje se v svoji največji globini vedno obračamo na esenco življenja. Teslov generator je prijatelj, ki nas povezuje s skalarno globino zavedanja in nam omogoča priliv Božje podpore. V življenje pritegne ugodna naključja, na katera sicer ne moremo poljubno vplivati.

Udobno se namestimo v prostoru, v katerem je Teslov generator in sproščeno počivamo v zavedanju, da so z nami skalarni valovi in da nas povezujejo z največjimi globinami življenja, v katerih je neskončna kreativna moč za ustvarjanje novih situacij.

V vsakodnevnem življenju je dobrodošla čuječnost, da se lahko notranje ustrezno odzovemo na nove možnosti kot se porajajo. Kolikor je možno, pustimo zadaj vse zamere in dvome in se naravnajmo na ugodno premostitev težav in bolezni. Na ta način smo bolj odprti za uskladitev z virom in obenem tudi za drobne vsakodnevne čudeže, ki gradijo novo sliko življenja, ki je bolj v skladu s tem, kar potrebujemo in želimo.

Kadar se znajdemo v črnem scenariju, se energijsko energijsko razmejimo od njega tako, da med njim in seboj potegnemo zaveso, podobno kot zvečer z veliko kovinsko roleto zaprejo vse velike blagovnice. Teslov generator nam pomaga pri preklopu na svetlo plat življenja, vendar je za izpolnitev želja zelo pomembno, da se odpremo in se tudi zavestno damo na voljo za preobrazbo. Važno je, da z dejanji aktivno sodelujemo pri preoblikovanju stanja, da nismo pasivni. Štejejo drobni koraki, ki sčasoma naredijo veliko razliko. Nekateri svojo željo napišejo kar na listek in ga položijo pod Teslov generator. Želja mora biti za uresničitev gradilna, ne sme vsebovati nikalnic in ne sme nikomur škodovati (v nasprotnem je njen tok blokiran). Potrudimo se poiskati pravilen izraz svoje želje in jo notranje gojimo v prisotnosti Teslovega generatorja.

Teslov generator zaznava naše stanje in se nanj odziva s podporo na skalarni ravni. V njej je vgrajena inteligenca in znanje o razvoju življenja. Ta stik občasno izgubimo, kadar nas preveč okupirajo in vznemirjajo razna neudobja. Teslov generator nam s skalarnimi valovi pomaga, da lažje najdemo svojo pot, uresničimo svoje želje in življenjske cilje in da ozdravimo. Da se resetiramo in povežemo z novimi možnostmi na telesni in duševni ravni, ki so bližje in bolj prijazne nam samim.

 

 

TESLOV GENERATOR – TESLOV SFERNI HARMONIZATOR