Zeliščni izvlečki spagirika

Objavljeno dne:
Zeliščni izvlečki spagirika

Zeliščni izvlečki spagirika

Spagirika je avtentičen način priprave izvlečkov aktivnih zdravilnih učinkovin iz zelišč. Ta način so ponekod v izročilu uporabljali že pred več stoletji in morda celo tisočletji, ko še niso poznali strojev za hitro in agresivno izdelavo zeliščnih ekstraktov s topili, podtlakom ali destilacijo. Spagirika zajema izključno naravne in rastlini in človeku prijazne metode, obogatene z izjemno domiselno in inteligentno tradicionalno tehnologijo. Dragocene zdravilne izvlečke pridobiva v posebnih Luninih, Sončevih in drugih energijskih pogojih. Izdelani so s frekvenco ljubezni in obnove DNK. Vsebujejo skladno energijo mikro in makrokozmične orbite rastline, vesolja in človeka.

Oče zdravilstva Paracelzus je okoli leta 1500 na področju sedanje Švice prvi utemeljitelj spagirike. Zbral je starodavne zeliščne recepture in jih v celostnem duhu dopolnil z lastnimi izkušnjami pri zdravljenju ljudi. S svojo prakso je dosegal izjemne rezultate in pozdravil je veliko neozdravljivih bolezni. Njegova tankočutnost in pronicljivost sta mu pomagali razkriti značaj bolezni, zdravilnih zeli in osvojiti nevsakdanje postopke zdravljenja. Njegov energičen in duhovno razgret karakter pa mu je omogočil soočenje z vsako boleznijo na globlji ravni, kjer so ranjene tudi življenjske vrednote in izgubljena orientacija. Paracelzusova holistična zeliščna praksa je dosegla, da so bolezni preprosto odšle. To je velikokrat dvignilo veliko prahu na prehodu iz starega sistema na prelomu v renesanso. Paracelzus je prepotoval vso Evropo in celo Azijo. Pri lokalnih cerkvenih oblasteh zaradi svojega čudežnega uspeha ozdravitev in posebnim soočenjem z boleznijo ni bil ravno zaželen. Zato je na stalnih potovanjih iz dežele v deželo širil svoje izjemno delovanje. V vseh deželah so ga poznali in cenili njegovo doktrino, kar mu je prineslo svetovni sloves, ki se ga drži že 500 let.

Homeopatija in spagirika

Utemeljitelj homeopatije zdravnik Karl Fridrich Zimpel je okoli leta 1800 zaokrožil tudi podobo tedanje spagirike. Povzel je postopke priprave zeliščnih izvlečkov od Paracelzusa in jim dal zgodovinsko obeležje, da so se lahko ohranili v današnji sodobni čas. Ohranil je kanal z univerzumom v izmenjavi energije in informacij v postopkih priprave spagiričnih zdravilnih zeli. Mikrokozmična cirkulacija zdravilnih esenc v alkimiji obdelave zelišč je pod njegovim skrbnim nadzorom nad Paracelzusovo tradicijo ekstrakcijskih postopkov obdržala svojo originalno podobo. Tudi dr. Karel Fridrich Zimpel je imel globlji uvid v naravo bolezni in unikatno prilegajočih zdravilnih učinkovin in procedur zdravljenja. Že dejstvo, da je ustanovitelj homeopatije govori o njegovem posebnem občutenju energije in snovi. Spagirika v mikrokozmični orbiti bazira na biokemiji in bogastvu učinkovin v spagiričnih pripravkih. Homeopatija pa na informacijskem sistemu zdravilnih esenc, ki se dotika posameznika holistično in celostno. Prav tako pa na izjemen način in včasih nedoumljiv način prinese ozdravitev na telesni in energijsko-informacijski ravni.

Spagirika in sodobna znanost

Dr. Dominik Cannillo je okoli leta 1990 zajel podobo in spoznanja avtentične spagirike po Paracelzusu in Zimplu in jo pripeljal v sodobne znanstvene laboratorije. Z znanstvenimi raziskavami na najvišjem nivoju je osvetlil pripravo spagiričnih aktivnih bioloških izvlečkov iz zdravilnih zeli. Ohranil je vso spagirično tradicijo in stara izročila. Pred tem je bil direktor velike italijanske farmacevtske industrije. Ko je sam zbolel, mu klasična farmacija ni mogla pomagati. Zato se je s celim bitjem in strokovnim znanjem preusmeril v avtentične postopke spagirike, ki jih je na prelomu 20.stoletja poimenoval Erbenobili. Z njimi si je v svoji bolezni kmalu povrnil zdravje, tako da jih je po originalnem izročilu svojih predhodnikov najprej izdeloval sam zase. S tem se mu je odprl nov svet, za katerega je imel prirojen globok občutek o mikro in makrokozmični povezanosti zelišč, univerzuma in človeka. Vodilno mesto v farmacevtskem podjetju pa je takrat zapustil. Svoje življenjsko delo že več kot tri desetletja posveča spagiriki in mikrokozmični cirkuaciji. Dr. Domink Cannilo je alkimist posebne vrste z vrhunskimi laboratorijskimi in znanstvenimi možnostmi današnjega časa. Razvil je unikatne znanstvene metode za laboratorijske raziskave spagiričnih pripravkov. Ohranil je idealno razmerje med najstarejšo zeliščno tradicijo in znanstveno standardizacijo spagiričnih pripravkov, za katere je pridobil prestižni GMP farmacevtski certifikat. Ta dokazuje odličnost, konsistentnost, učinkovitost in unikatno ponovljivost sestave sodobnih spagiričnih kapljic in granul. GMP certifikat mu omogoča, da lahko pripravlja zeliščne izvlečke z dokazljivo in izbrano sestavo za podporo različnim telesnim sistemom.

Posebnost spagirike

Izvlečke zdravilnih zelišč pripravljajo v zasteklenem kozmičnem laboratoriju z namakanjem v rdečem vinu ob posebnih Luninih, Sončevih in drugih energijskih pogojih. Odcejena zelišča zažarijo v žarilni peči na tisoč stopinjah in dobljene minerale z mikrokozmično cirkulacijo raztopijo v prvotnem pripravku. Spa-girika pomeni ločiti in ponovno združiti. Pri tem dr. Dominik Cannillo enako kot v avtentičnem postopku uporablja postopek naravne ekstrakcije. Z naravnim impregniranim trakom, imenovanim ‘luta modrosti’ poveže ozki grli dveh steklenih buč tako da je druga z grlom navzdol poveznjena na grlo prve. Brez segrevanja in topil poteka nekaj tednov naravna mikrokozmična ekstrakcija, pri kateri aktivne zeliščne učinkovine hlapijo iz spodnje buče v gornjo in se s kondenzacijo vračajo nazaj v spodnjo. Pri tem so izpostavljene naravnim vplivom Lune, Sonca in drugih energijskih pogojev frekvence ljubezni. Postopek je končan, ko ‘luta modrosti’ dozori in poči. ‘Luta modrosti’ je z naravnimi učinkovinami impregniran trak, ki povezuje ozki grli obeh steklenih buč vse dokler postopek ni končan. Tradicionalno je soudeležena v postopku priprave spagiričnih zeliščnih izvlečkov. S tem ko poči je pokazatelj dokončane mikrokozmične cirkulacije.

Kongres spagirike

12.oktobra 2019 je prvi slovenski spagirični kongres v Portorožu, na katerega je dobrodošla stroka vseh vrst in potencialni uporabniki. Srečanje z avtentično spagirično tradicijo je doživetje posebne vrste, ki odpira potencial obnovljene povezave človeka z zelišči in univerzumom. Možnost doživeti, slišati, vprašati in prejeti odgovore iz prve roke od dr. Dominik Cannilo je izjemen privilegij. Dr. Dominik Cannilo je alkimični strokovnjak, človek in raziskovalec z izjemnim čutom za obnovo življenja. Spagirični pripravki so čudovita biološka dopolnitev na snovni ravni k vibracijskim terapijam z geo impulzi, zaper frekvenco in Teslovimi skalarnimi valovi. Celosten holističen pristop predstavlja krepitev človekovega biopolja za pridobitev ustrezne odpornosti za zunanje in notranje vplive. Tako da se v energijskem polju organizma bolj konsistentno vzdržuje fiziološko ravnovesje ali homeostaza za revitalizacijo na vseh življenjskih področjih.