ENERGIJSKI ORKESTER

Objavljeno dne:
ENERGIJSKI ORKESTER

LEGENDARNI VEČVALOVNI OSCILATOR LAKHOVSKY

Poleg izumiteljev najvišjega ranga kot sta Nikola Tesla in dr. Royal Rife je tudi Lakhovsky ustvaril zgodovinske temelje na svojem področju večvalovnega zdravljenja. Postavil je teorijo o bioloških oscilacijah celic v sozvočju s kozmičnim sevanjem, sončno, Zemljino in atmosfersko energijo. Z njegovim znamenitim večvalovnim oscilatorjem se je čudežno pozdravilo nešteto bolnikov po vsem svetu od vseh možnih bolezni. Uspešno pa je zdravil tudi živali in rastline.

Osnovni aksiom njegove teorije je zdravo ravnovesje celične vibracije, ki je v bolezni porušeno in ga je možno povrniti. Vsaka celica in vsi njeni sestavni deli vključno z jedrom in kromosomi delujejo zaradi svoje mikroskopske majhnosti kot mini resonatorji na visokih frekvencah. Celična notranjost, jedro, kromosomi in vsa druga vlakna so napolnjena z električno prevodno protoplazmo (celično tekočino) enake sestave kot morska voda, ki je zaradi soli in mineralov električno prevodna. Celično jedro, kromosomi, mitohondriji in vsi drugi organi v notranjosti celice so obdani z membrano, ki je električni izolator in ločuje celične organe, da se ne zlijejo skupaj. Pogoj za celične oscilacije (vibracije, nihanja) je lastna induktivnost in kapacitivnost, ki je v vsaki celici že naravno izpolnjena. To je njena sposobnost sprejemanja električnega in magnetnega naboja.

Naravno napajanje

Odločilno pa je napajanje z zunanjim virom Schumannove resonance in kozmičnih žarkov kot tudi večvalovnega oscilatorja. Ta s celim spektrom vseh možnih valovnih dolžin in frekvenc vzbuja natančno takšna lastna nihanja celic in vseh njenih organov, ki ustrezajo njihovim frekvencam in valovnim dolžinam. Jedro in vsi celični organi lahko prejmejo resonančno napajanje na svoji frekvenci in valovni dolžini podobno kot antena ali sprejemnik. Celica pa slabi, zboli in odmre, ko njeno jedro in drugi organi prenehajo sprejemati, s tem pa tudi oddajati energijo. To se zgodi, kadar se zaradi hrane, stresa, okolja, neizpolnjenih potreb in mnogih drugih dejavnikov spremeni kemijska zgradba in električna prevodnost. Posledično pa tudi celična vibracija, v kateri več ne more opravljati svojih vitalnih nalog.

Zlate zakonitosti

Za učinkovito revitalizacijo porušene celične vibracije je Lakhovsky zasnoval večvalovni oscilator. Deluje kot energijski orkester, v katerem lahko vsaka celica najde svoje priljubljeno glasbilo, s katerim lahko vibrira v sozvočju. Za medsebojna razmerja med nihajnimi krogi je uporabil zlati rez, to je faktor razmerja 1,618 med dvema točkama ali površinama. Kadar se razmerje zlatega reza nanaša na števila, so to Fibonacijeva števila …3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144… Prisotna so povsod v naravi. Vsako število je seštevek prejšnjih dveh, deljenje s prejšnjim številom pa da zlato razmerje (1,618).

Zlata razmerja

Zlata razmerja določajo:

  • spiralno obliko galaksij,
  • optimalen razpored semen ,
  • število venčnih listov v rastlinah (lilije jih imajo 3, zlatice 5, ostrožniki 8, ognjič 13, astre 21, gerbere, marjetice in sončnice pa 34, 55 ali 89),
  • tudi razmerje čebel in trotov v panju,
  • število potomcev pri razmnoževanju domačih živali, polževih hišic
  • pentagramsko obliko cvetov (orhideja),
  • pa tudi pravila glasbene tonske lestvice in
  • telesna razmerja pri človeku, simbolično ponazorjena z znano silhueto v pentagramu.

Zlate zakonitosti se uporabljajo v znanosti, umetnosti, arhitekturi, kiparstvu, financah, glasbi in estetiki. Nihajni krogi večvalovnega oscilatorja Lakhovsky naraščajo v zlatem zaporedju debelin in razmikov. Vsak naslednji večji in debelejši za faktor zlatega reza. V enakem razmerju pa nihajo tudi frekvence dveh serij obročev in se kot vrhunsko uglašena ekipa vključijo v ciklus ozdravitve celic in organov.

Telo antigene počisti

Lakhovsky je skrbno proučil obseg frekvenc in valovnih dolžin nihajnih krogov dveh serij obročev, ki morajo biti vsi pod 3 giga herce. Tako pri procesu zdravljenja ne pride do neželenega notranjega termalnega pregrevanja celic, temveč da so na delu izključno elektromagnetni energijski učinki. Takšen obseg frekvenc izjemno ugodno deluje na imunski sistem. Še posebej na T limfocite, ki so esenca obrambnega sistema. Prepoznavajo vse beljakovinske nepravilnosti in tujke v telesu ter jih označijo kot antigene, da jih lahko telo počisti. Antigen so tuje beljakovine drugačne sestave kot telesne (na primer bolezenski mikrobi, strupi in rakave celice), nastale iz drugačnega genetskega zapisa. Ta mehanizem prepoznavanja in čiščenja je zelo pomemben pri raku in avtoimunih boleznih. T limfociti morajo biti ravno prav agresivni, da ne napadajo lastnih celic, obenem pa da počistijo vse degenerirane in rakave celice.

Varuje pred avtoimunskimi boleznimi in rakom

Številne raziskave so pokazale, da imajo elektromagnetni valovi večvalovnega oscilatorja Lakhovsky dva učinka na T limfocite. Tiste, ki so preveč na pragu detekcije antigenov inhibira (zavira). Tiste, ki pa preblizu svojega neaktivnega stanja ne-prepoznavanja antigenov, pa aktivira. S tem zdravi in varuje pred avtoimunimi boleznimi in rakom. To je možno zato, ker se takšen mehanizem že naravno dogaja v organizmu. V nerazviti obliki nastajajo T limfociti v kostnem mozgu, selekcija v žlezi timus jih 95% izloči, preostalih 5% po krvnem obtoku potuje do limfnih žlez. Tam se v telesni arhivi beljakovinskih tujkov srečajo s sebi sorodnim antigenom, se izklešejo na zaznavanje, dozorijo, se razmnožijo in potujejo v bolne organe, kjer opravljajo svoje delo prepoznavanja in označevanja antigenov.

Pravilna priučenost limfocitov T

Vsak T limfocit se torej šele 'priuči' oziroma pripravi na svoje naloge, za katere je namenjen. Kadar pride v tem procesu do napak in je preveč agresiven, lahko prepoznava kot tujek lastne telesne celice, jedro, kromosome ali celične organe. Tako pride do avtoimunih bolezni (revmatiodni artritis, lupus, multipla skleroza, bolezni ščitnice, vnetne črevesne bolezni, Alzheimerjeva in Parkinsonova bolezen, kožne alergije in še mnogo drugih, povezanih z boleznijo srca, debelostjo, depresijo, demenco, sladkorno boleznijo, avtizmom in hormonskimi neravnovesji). Lahko pa se zgodi, da so T limfociti premalo aktivni in rakavih celic ne prepoznavajo dovolj kot tujek, kar je za človeka lahko usodno.

Večvalovni oscilator v bolnišnicah

Znan je primer uglednega zdravnika, ki je hudo zbolel in mu vsi njegovi kolegi z najboljšimi specializacijami niso mogli pomagati. Za klic v sili se je kot zadnja možnost odločil za terapijo z Lakhovskem večvalovnim oscilatorjem. Ta je v tistem času že imel sloves čudežnih ozdravitev mnogih bolezni tudi v njihovem zadnjem stadiju. V začudenje medicinskih krogov je ta zdravnik v nekaj tednih povsem okreval, v nadaljevanju svojega življenja pa se je posvetil zdravljenju svojih pacientov z metodo Lakhovskega. Bil je zelo uspešen, mnogim je rešil življenje in jih je odrešil bolečin in trpljenja bolezni. Večvalovni oscilator je bil sprejet v mnogih bolnišnicah v več državah kot preizkušena in uspešna terapija proti vsem boleznim, tudi najhujšim.

Uspeh večvalovnega oscilatorja

Veliko zdravnikov tistega časa je evidentiralo na desetine in stotine ozdravitev pri svojih pacientih z uporabo večvalovnega zdravljenja. Izmed mnogih uradnih medicinskih poročil v Franciji, Italiji in Ameriki omenimo najbolj ugledno avtoriteto na področju raka profesorja dr. Sordello Attilj iz bolnišnice San Spirito v Rimu. Ta je na kongresu radiologije v Florencah v maju leta 1928 znanstveno poročal o ozdravitvi svojih testnih rakavih pacientih po metodi Lakhovskega. Prav vsi so v nekaj tednih okrevali. V nekaj dneh so začele bledeti telesne bolečine, tumor je iz tedna v teden postajal vse manjši in mehkejši dokler ni popolnoma izginil.

Brez stranskih učinkov

Uradno je bila priznana uspešnost nihajnih krogov Lakhovskega poleg raka tudi pri zdravljenju raznih srčno-žilnih bolezni, prebavno-črevesnega trakta, pri težavah z revmo in artritisom. Tudi proti bolečinam, pri povečani prostati, pri raznih vnetjih, tudi možganske opne (encefalitis) in ginekoloških vnetjih (ovaritis, salpingitis). Izboljšanje je bilo tudi pri menstrualnih motnjah, razjedah na koži, bronhitisu, pri izostrenju sluha, poživljanju krvnega obtoka, pri omrtvičenosti polovice telesa ali obraza in pri zastrupitvah z mikrobi v hrani (salmonela). Naprave Lakhovskega niso imele nobenega stranskega učinka in v večini primerov se je še več let po terapijah ohranila dobra forma zdravja in počutja. Večvalovne Lakhovsky terapije se delajo iz oddaljenosti osemdeset centimetrov in obvezno na lesenem stolu pet do petnajst minut, vsak četrti dan. Kadar po osmih terapijah še ni vidnega izboljšanja, pa se nadaljuje še petnajst do trideset terapij enkrat tedensko.

Enovalovne oscilacije

Veliko terapij po Lakhovskem je bilo opravljenih tudi z eno-valovnim oscilacijskim nihajnim krogom v obliki bakrenega obroča točno določenih dimenzij. Uporablja se okoli okončin in telesa v višini pasu ali vratu. Tudi enovalovne Lakhovsky terapije so z enakim učinkom odpravljale rakaste tvorbe, telesne bolečine in razne bolezni. Z njimi pa so se pozdravile tudi živali in rastline. Oscilacijski krogi imajo dve nalogi. Ena je okrepitev izbranega seta zdravilnih frekvenc v razmerju zlatega reza iz množice sevanj vesolja, atmosfere in okolja. Druga pa je odstranitev ali filtracija neželenih kozmičnih energij na območju bolnega organa z odbojem od prevodnega oscilacijskega kroga. Kozmična sevanja se namreč od prevodnih materialov odbijajo. To velja tudi za prevodno zgradbo zemlje kot globinska struktura tal, na katerih stojijo hiše. Na veliki površini tal pride do površinske razpršitve in spremenjene oblike vpadnih in odbitih kozmičnih sevanj zaradi interference.

Rakava bivališča in voda

Lakhovsky je z raziskavo različnih lokacij v Parizu in okolici ugotovil, da je se največ raka pojavlja na področjih, kjer stojijo hiše na bolj prevodnih podlagah (lapor, glinasti skrilavec, jurska plastična glina, skladi premoga, rude in železov peščenjak). In da je za večkratni faktor manj raka na področjih, kjer je podlaga, na kateri stojijo hiše, manj prevodna (pesek, granit, preproste skale, peščenjak, sadra in gramoz). Pri tem je pomemben tudi vir napajanja z vodo. Kadar prebivalci uporabljajo lokalno vodo, ki je uglašena z energijo zemlje, na kateri živijo je veliko manj raka, kot pa če se voda dovaja iz povsem drugih, predvsem manj ugodnih območij.

Lastna valovna dolžina

Celično jedro, vlakna in telesni organi pod vplivom večvalovnega oscilatorja prejmejo resonančno elektromagnetno energijo na točno svoji valovni dolžini. Tako se napol mrtve in izgubljene celice znova okrepijo in prebudijo, da se lahko naravno borijo proti bolezni in jo premagajo. Resonančna ojačitev njihove lastne frekvence jim povrne naravno moč ravnovesne vibracije, nujne za specifične vitalne procese. Celice imajo kompleksne naloge za vzdrževanje organizma in vsak sklop celic in organov mora funkcionirati brezhibno za zdravo in dobro počutje. V večvalovnem oscilatorju najde vsaka družina celic podporo v svojem lastnem energijskem območju, na katerem lahko vibrira s sprejemanjem in oddajanjem energije. Takšno delovanje tudi pri zdravih ljudeh, živalih in rastlinah izboljša življenjsko moč, napne tonus kože, oči se zdravo svetijo, psihofizična zmogljivost se poveča, organizem se pomladi in regenerira. Pozdravljene rastline imajo v nadaljevanju po dvakrat večjo in bolj bujno rast celo v času izven njihove vegetacije, so prepoznavno močnejše in lepše.

Poskusi na rastlinah

Lončnice geranije so cepili z bakterijami Bacterium tumefaciens, ki povzročajo raka na rastlinah. Nas steblu začne rasti tumor, ki rastlino povsem izčrpa, dokler se ne posuši. Kadar se tumor kirurško odstrani, pa rastlina prav tako odmre, v nobenem primeru po odstranitvi tvorbe ne preživi. Lakhovsky in še mnogo drugih so večkrat ponovili podoben poskus, ki je vedno pokazal enake rezultate. Izmed sto okuženih rastlin, na katerih se je po par tednih že dobro razvil rak, je naključno izbral nekaj. Zavaroval jih je z enim obročem večvalovnega oscilatorja, ki deluje kot filter in ojačevalec naravne zdravilne energije, tako da je bila rastlina na sredini trideset centimeterskega obroča.

Tumor na rastlini je odmrl

Prvi mesec je tumor normalno rasel kot na vseh drugih bolnih rastlinah, z razliko da zavarovana rastlina ni kazala znakov hiranja. V drugem mesecu pa je tumor zapadel popolni nekrozi ali razkroju, posušil se je in odpadel od rastline, za njim je ostala samo vidna brazgotina. Rastlina pa pri tem ni odmrla, temveč se je bleščeče razvijala. V rasti in cvetenju daleč presegla celo vse normative zdravih rastlin, ki nikoli niso imele tumorja. Misliti da dejstvo, da po umetnem odstranjenem tumorju rastline v vsakem primeru odmrejo. V primeru naravnega razkroja tumorja z zaščitnim oscilacijskim obročem pa je rastlina več kot samo preživela. Čez tri leta je bila ozdravljena rastlina visoka 1,40 metra in še vedno v odlični formi.

Zdravljenje živali

Večvalovni oscilator Lakhovsky se je izkazal tudi pri zdravljenju rodovniških živali. Številni ljubitelji živali, pa tudi veterinarji, rejci in trenerji rodovniških živali so bili zelo zadovoljni z njihovim okrevanjem. Izjemno dragocen rodovniški pes v veterinarskem okrožju Brisbane je imel zaradi draženja ekcema hudo poškodovane tačke in rep. Uboga žival je bila v tako težkem stanju, da ni mogla stati na nogah, ni jedla, lajala niti premikala repa. Zaradi obupnega stanja in neuspešnega zdravljenja jo je lastnik nameraval dati uspavati, pred tem pa je še poskusil z večvalovnim oscilatorjem po Lakhovskem.

Izboljšanje pri bolnih živalih

Prvo izboljšanje je bilo vidno po treh dneh, po desetih dneh pa je bil pes že skoraj normalnega zdravja. Pri rodovniških konjih so z Lakhovsky večvalovno terapijo odpravili neplodnost, izboljšali krvno sliko in zmanjšali viskoznost krvi. Slavna rodovniška žrebica Ballerina je sedem let zmagovala na vseh tekmah, potem pa je postala bolehna in je slabo tekla. Njej trener ji je omogočil večvalovno terapijo po Lakhovskem. Po nekaj tednih je bila polna energije in bleščečega videz, na tekmi pa je bila druga v konkurenci dvaindvajsetih prestižnih konj. Prvič ji na pobočjih ni niti enkrat spodrsnilo, kilometer pa je pretekla v manj kot minuti in pol.

Dr. Lakhovsky večvalovni oscilator

Dr. Georges Lakhovsky (1870-1942) je bil ruski inženir, ki je študiral anatomijo in fiziologijo v Franciji, kjer je preživel življenje vse dokler niso vkorakali nacisti, takrat se je umaknil v New York. Bil je človekoljub in sočuten do trpljenja bolnih. Vsa leta je delal kot raziskovalec in sodeloval z genialnimi umi tistega časa kot sta bila fizik Oudin in profesor d'Arsonval. Za medicinske namene pa je uporabil tudi Teslove izsledke in odkritje njegovega generatorja. Legendarna moža sta se tudi osebno srečala, živela sta v istem času. Umrla sta z razliko enega leta, oba zaradi prometne nesreče. Prve uspehe ozdravitev raka leta 1923 je požel Lakhovsky z uporabo radio-oscilatorja z zunanjim napajanjem.

Unikatnost večvalovnega oscilatorja

Zaradi nevarnosti notranjega termalnega pregrevanja celic je kmalu prešel na bakrene nihajne (oscilacijske) kroge točno izbranih dimenzij. Z njimi je enako uspešno zdravil rastline, živali in ljudi. V tem primeru je uporabil samo en ali več obročev in to brez zunanjega napajanja. Uspehi zdravljenja so bili enako fascinantni. Potem pa je izdelal svoj znameniti večvalovni oscilator, ki je bil unikaten prototip, nobena naprava dotlej ni bila niti malo podobna njegovi. V tistem času je dr. Royal Rife posvetil življenje raziskavam metode zatiranja bolezenskih mikroorganizmov z dovajanjem dovolj močnega polja (50W). Uporabil je točno določene frekvence za vsakega povzročitelja bolezni posebej, da je povzročitelj bolezni pregorel, pacient pa ozdravel. Odmiranje mikrobov pod vplivom močnega frekvenčnega polja je spremljal pod lastnoročno izdelanimi mikroskopi z izjemno 40.000 kratno optično povečavo.

Vibracijska podpora celicam

Ta metoda je v svojem principu podobna, a ravno nasprotna kot pri Lakhovskem. Ta je z več-valovnim zdravljenjem neposredno podprl vibracije vseh sklopov bolnih celic in jim povrnil moči vse do ravnovesja in okrevanja. Pri tem so celice same in s pomočjo T limfocitov premagale tudi mikrobe kot končne povzročitelje bolezni. Schumannova resonanca kot atmosferska zdravilna energija z resonančno frekvenco dolgega vala stabilizira krmiljenje vitalnih procesov iz možganov. Ker pa je šibka in niha, rabi podporo Bionisa in Bionizatorja.

Bionis in Bionizator

Oba delujeta neposredno na centralno krmiljenje organizma iz možganov za povrnitev homeostaze ali ravnovesja. Osemherčna energija geo impulzov pride v resonanco z naravno valovno dolžino možganov v ugodnem dolgem valu alfa bioritma. Teslovi skalarni valovi pa so nehercijanske narave, kar pomeni da niso elektromagnetni. Temeljijo na petih naravnih elementih z različnim vrtenjem ali spinom in vračajo subtilno ajurvedsko ravnovesje doš ali naravnih načel. Obenem pa so medij za prenos energije. Lakhovsky eno in večvalovni oscilator za zdravljenje uporablja hercijanske valove elektromagnetnega spektra kratkih valov in visokih frekvenc, ki lahko že v nekaj dneh vidno povrnejo naravno vibracijsko ravnovesje celic.

Lakites večvalovni oscilator

Većvalovni oscilator Lakites po dr. Lakhovskem