6 znanstvenih testov kvantne koherence

Prostor ali eter

Genialen škotski fizik in matematik James Clerk Maxwell (1831-1879) je prvi dognal, da je SVETLOBA elektromagnetno valovanje. Okoli leta 1870 je zapisal svoje znamenite ELEKTRODINAMIČNE enačbe, v katerih je vključen tudi PROSTOR kot ETER ali medij za obstoj in širjenje SVETLOBE kot elektromagnetne energije. Te enačbe so bile preveč kompleksne za tedanjo matematiko, zato so v njih kmalu za vselej izpustili vpliv PROSTORA ali ETRA.
* Tako okrnjene so Maxwellove enačbe vgrajene v kompletno sedanjo ZNANOST še dandanes. V njih manjka element 'praznega prostora' oziroma udeležbe OPAZOVALCA ali ZAVESTI v polju NIČTE TOČKE.
* Maxwell je raziskoval tudi SVETLOBO in OPTIKO in je izdelal celo prvo obstojno barvno fotografijo.

Skladišče energije

Maxwell je dočakal samo 48 let. Poljski fizik Albert Michelson je dve leti po njegovi smrti (leta 1881) s poskusom pokazal, da v PROSTORU ali ETRU ni snovi (če izvzamemo vse znane sile in snov). Zato je tudi Einstein (1879-1955) na začetku mislil, da je prazen PROSTOR nič. Točno čez 40 let pa je leta 1911 nemški fizik Max Planck (1858-1947) dokazal, da je v praznem PROSTORU ali ETRU uskladiščeno toliko energije, da lahko 1 kubični meter zavre vse oceane sveta.

Nobelova nagrada

Za to je prejel Nobelovo in za tem še Maxwellovo nagrado. PROSTOR ali ETER je element informacijsko-energijskega polja NIČTE TOČKE ali Teslovih SKALARNIH valov s celo množico zelo subtilnih transformacij. Obenem vsebuje vlogo OPAZOVALCA ali ŽIVE ZAVESTI, ki s svojo POZORNOSTJO vpliva na KVANTNE procese. To zmore, ker ima zavest KVANTNO-poljsko naravo enako kot vsa ostala energija in snov v svoji podatomski zgradbi.

Kvantna dinamika

Najmanjši drobec, KVANT ali paketek, ki vstopa v interakcijo VZNIKANJA in PONIKANJA iz polja NIČTE TOČKE, je VIRTUALNI FOTON. Brez mase in naboja je VIRTUALNI FOTON informacijske narave glede na svoje stanje 1 ali 0 (ko vsak vznikne ali ponikne). V živahni aktivnosti pa se stanje stalno menja. Podobno kot nad vodno gladino stalno izhlapevajo in se vračajo nazaj molekule vodne pare. V dvojiškem 0/1 bitnem sistemu aktivnost VIRTUALNIH fotonov stalno KODIRA samozadostno in SAMOREFLEKSIVNO naravno INTELIGENCO, ki skozi svoj lastni dinamični ODSEV kot MATRICA ali KALUP gradi živi in neživi svet ki ga poznamo.
* Po starem vedskem izročilu je NIČTA TOČKA, POLJE ali VIR neskončni samointeraktivni dinamizem OPAZOVALCA, procesa opazovanja in predmeta opazovanja. V neskončnih SAMOREFLEKSIVNIH interakcijah zaznavanja samega sebe (podobno kot v sobi tisočerih zrcal) ustvarja svet z ODSEVOM svoje narave, ki je čista INTELIGENCA.
* Skozi 5 ajurvedskih elementov kot osnovnih lastnosti (ogenj, voda, zemlja, zrak in prostor ali eter), ki so v ZNANOSTI povezane s 5 SPINI ali načini vrtenja (0, 1, 2, 1/2 in 3/2), ustvarja vse sile in snov ter ureja njihove medsebojne odnose.

Teslovi skalarni valovi

Ljudje smo preko svojih KVANTNIH korenin energije in snovi v stalni izmenjavi kodiranih INFORMACIJ s poljem NIČTE TOČKE. Nikola Tesla (1856-1953) je PROSTOR ali ETER vključil v svojem genialnem delu s SKALARNIMI valovi, še preden jih je znanost uradno dokazala. Vsak ČLOVEK je s svojo POZORNOSTJO, OPAZOVANJEM in doživljanjem ZAVESTI soudeležen in povezan s KVANTNIMI procesi v vzajemni in stalni energijsko-informacijski izmenjavi s poljem NIČTE TOČKE oziroma Teslovih skalarnih valov.

'Zamrznjen' elektron

To je podobno kot pravijo, da še rože bolje rastejo, če jih gledamo. ZNANOST je v KVANTNIH poskusih že davno dokazala vpliv MERITVE ali OPAZOVANJA na dogajanje (na primer slavni Feymanov poskus delec=val). ELEKTRON ima VALOVNO naravo v polju vseh možnosti, kjer opravlja svoje naloge in se energijsko polni v neposredni izmenjavi s poljem NIČTE TOČKE. V trenutku MERJENJA ali OPAZOVANJA pa 'zamrzne' v eno od stanj tistega trenutka in se obnaša kot DELEC.

Stanje vseh možnosti

Ker ELEKTRON v KVANTNI fiziki nima svoje stvarne ENTITETE, kar pomeni da NI dejanski DELEC, mu ne moremo istočasno izmeriti dveh lastnosti, na primer položaja in hitrosti. MERITEV druge lastnosti se vedno izmika, ker vpliva nanjo proces MERJENJA z merilno NAPRAVO.
* Stanje vseh možnosti je VALOVNA FUNKCIJA. Z opazovanjem ali 'zamrznitvijo' enega samega stanja v nekem trenutku pa se zgodi KOLAPS VALOVNE FUNKCIJE. Z MERJENJEM posameznih delov se v trenutku opazovanja vedno izmakne VALOVANJE celote.
* Heiselbergov princip NEDOLOČENOSTI kot temeljni KVANTNI zakon meče vpliv tudi na MAKRO svet. Znanost ga vrednoti kot faktor SIGMA v okviru STATISTIČNE verjetnosti za vpliv na drugačen izid.

Kvantna nedoločenost

V stanju optimalne usklajenosti ali KOHERENCE s tem globokim nivojem se ljudje tudi v svojem notranjem doživljanju modro vzdržimo dokončnih sodb. Te so izraz našega trenutnega stanja kot neki 'zamrznjen' ali statični del resnice, ki pa v celoti NE odseva dejanske KVANTNE stvarnosti. Ta je vselej POLJE odprtih možnosti, ki z mnogimi opcijami kliče po udejanjanju drobnih čudežev za izpolnitev življenjskih potreb in počutja.
* Vedno pustimo malce odprta vrata za KVANTNE transformacije. Njihovo čarobno obnašanje išče pot za naš blagor in smo pri tem kot OPAZOVALEC soudeleženi.
* Z 'UPANJEM na NAJBOLJŠE' smo KVANTNI zaveznik življenja, podobno kot pri zdravljenju na daljavo.

Laser in hologram

Pokažejo se lahko UNIKATNE rešitve tudi za še tako trdovratne izzive zdravja, počutja in situacij. Takrat pomislimo, kaj se nismo nečesa že prej spomnili, a vse dozori ob svojem času.
* KOHERENCA je medsebojna usklajenost različnih sistemov v UREJENO in ORGANIZIRANO celoto, v kateri poteka harmonična interakcija, tudi med živimi bitji in v sozvočju žive in nežive narave.
* Več podobnih valov pa se ujame v KOHERENTNO valovanje pri LASERSKEM žarku in tudi pri prostorsko tridimenzionalni HOLOGRAMSKI sliki.

kvantna koherenca obeh možganskih polovic v ALFA stanju ALKIVITA Tesla-Zaper-Geo

Alfa povezanost

Ko se obe MOŽGANSKI polovici (LEVA logika in DESNA intuicija) uglasita v samozdravilnem ALFA valovanju, z LASERSKO natančnostjo krmilita telo in pri tem polagoma brišeta vse motnje in BIOLOŠKE nepravilnosti. Več samozdravilnih ALFA valov pomeni več Teslovih skalarnih valov in obratno.
* Zaradi KVANTNE vsepovezanosti preko polja NIČTE TOČKE lahko živo bitje intuitivno čuti svet okoli sebe in se nanj odziva izven običajnih čutnih zaznav vid, sluh, vonj, okus in otip. To se imenuje 'šesti čut' ali zunajčutna zaznava.

Radioaktivni razpad

V KOHERENTNEM stanju ima ČLOVEK večji vpliv na KVANTNE procese ker ima boljšo izmenjavo informacij s poljem NIČTE TOČKE. To lastnost so znanstveniki uporabili v raziskavah vpliva globalne in lokalne KOHERENCE na naključne KVANTNE dogodke kot je RADIOAKTIVNI razpad atomskega jedra, za katerega sicer ni možno ugotoviti, v katerem trenutku se bo zgodil. LJUDJE pa so ga v ZNANSTVENIH poskusih s STATISTIČNO pomembnim vplivom dokazano uspeli ugotoviti.

1.test - Geiger

Geigerjev števec

Francoska ZNANSTVENIKA sta naredila prve raziskave KOHERENCE z uspešnim vplivom ČLOVEKA na Geigerjev števec za merjenje RADIOAKTIVNOSTI. RADIOAKTIVNI razpadi atomskih jeder so STATISTIČNO SLUČAJNI dogodki, za katere ni možno izračunati ČASA, kdaj se bodo zgodili in bo Geigerjev števec zaznal signale.
* Zato je STATISTIČNO pomemben vpliv OKOLJA ali ČLOVEKA kot OPAZOVALCA na spremembo hitrosti RADIOAKTIVNEGA razpada DOKAZ za soudeležbo v KVANTNIH pojavih.

2.test - RNG

Naprava s 4 lučkami

V letih po 1970 pa je ameriško-nemški ZNANSTVENIK dr. Helmut Schmidt izdelal prve NAPRAVE RNG (naključni generator števil) in kasneje še REG (naključni generator dogodkov) za STATISTIČNO merjenje vpliva ČLOVEKA ali OKOLJA na SLUČAJNE dogodke RADIOAKTIVNIH razpadov.
* V RNG NAPRAVI z radioaktivnim STRONCIJEM 90 je Geigher-Mullerjeva cev zaznala okoli 10 radioaktivnih razpadov na sekundo. Vgrajen je tudi generator milijon števil na sekundo v ponavljajočem zaporedju 1,2,3,4.
*
Vsak trenutek radioaktivnega razpada je v RNG napravi zabeležen v povezavi s sočasnim odčitkom iz hitrega generatorja zaporedja števil 1,2,3,4.

* Na RNG napravi so bili 4 gumbi, ki so se prižigali glede na to, katero število iz zaporedja 1,2,3,4 je sovpadalo s časom vsakega posameznega RADIOAKTIVNEGA razpada.
* Testirani ljudje so pritiskali te 4 gumbe z namenom, da bi dosegli čim več ZADETKOV.
* ZADETEK pomeni, da v trenutku ko pritisnejo enega od 4 gumbov, zadenejo točno tisti GUMB, ki je dejansko zasvetil kot znak RADIOAKTIVNEGA razpada v tistem trenutku.
* Ljudje s KOHERENTNIM darom so dosegli STATISTIČNO pomembno količino ZADETKOV.
* Poljubno pritiskanje GUMBOV ima 25% verjetnost za ZADETEK, glede na to da so 4 GUMBI, prav vsi pa so z NAMERO dosegali 27% ZADETKOV. Kar je 1 proti milijarda verjetnosti, da so njihovi ZADETKI zgolj slučaj.
V tisočih testov z mnogimi ljudmi skozi več let raziskav je vedno znova DOKAZAN KVANTNI vpliv ČLOVEKA na STATISTIČNO pomembne ZADETKE točnega časa sicer nepredvidljivih dogodkov RADIOAKTIVNIH razpadov.

3.test – 9 lučk

Naprava z 9 lučkami

Raziskovali so vpliv ZAVESTI ali OPAZOVALCA oziroma dejavnikov OKOLJA kot je Schumannova resonanca na globalno in lokalno KOHERENCO, to je stanje večje urejenosti, ki poruši izenačeno STATISTIKO naključnih dogodkov. Dr. Schmidt v nadaljevanju raziskav človeškega faktorja v SLUČAJNIH DOGODKIH kot so RADIOAKTIVNI razpadi od testiranih ljudi zahteval, da skušajo vplivati na smer gibanja 9 lučk v krogu.
* Ko je RADIAKTIVNI razpad zabeležen s sovpadanjem s številom 1 na hitrem generatorju števil ponavljajočega zaporedja 0 - 1 se je prižgala lučka V SMERI urinega kazalca, to je smer na DESNO.
* Ko pa je razpad sovpadal s številom 0, pa se je prižgala lučka v NASPROTNI SMERI od urinega kazalca, to je smer v LEVO.
Vsi testirani ljudje so v času 15-minutne meritve dosegli STATISTIČNO pomemben vpliv na SMER gibanja lučke v DESNO ali pa v LEVO, kakor so dobili nalogo.

4.test - Schumann

24-urna statistika

V beleženju dnevne STATISTIKE odklonov v DESNO ali v LEVO na časovni graf pa se je izkazala še ena zanimivost.
* V času ugodnega ali KOHERENTNEGA vpliva pokaže 24-urna STATISTIKA več odklonov v DESNO, to je v smeri URINEGA kazalca, vezanih na sovpadanje s številom 1, ki se na grafu izrišejo z dvigom krivulje nad STATISTIČNO NEVTRALNO črto.
* Na primer krivulja se dvigne tudi kadar je ob NAPRAVI samo prisoten kakšen duhovno močen zdravilec ali pa z ALFA valovi uglašen ČLOVEK.
* Celo BREZ prisotnosti človeka se na grafu izriše krivulja NAVZGOR ob dnevih močnejše Schumanove resonance.
* Ob 'težjih dnevih' slabšega vremena in oslabljeno Schumannovo resonanco ali pa ob prisotnosti slabo organiziranega in razglašenega človeka v stresnem stanju pa beleži STATISTIKA več odklonov v LEVO, to je nasproti smeri urinega kazalca in sovpadanjem s številom 0, krivulja gre NAVZDOL.

Globalna koherenca

Sočasno z meritvami Schumannove resonance na več kontinentih je v centrih za merjenje globalne KOHERENCE jasno razvidno, da je KOHERENCA ali življenje podpirajoča usklajenost s KVANTNIMI procesi:
* ob dnevih OSLABLJENE Schumannove resonance SLABŠA in
* ob dnevih OKREPLJENE Schumannove resonance BOLJŠA.

5.test - Bioznanost

Alkivita center

V laboratoriju Alkivita Bioznanost center je bila leta 2008 izdelana enaka RNG naprava (random number generation), na osnovi radioaktivnega CEZIJA 137 in 9 lučk v krogu, z imenom GAMA MONITOR.
V 15 letih preizkusov vedno pokaže dvig ali spust krivulje oziroma odčitkov:
* glede na prisotnost ČLOVEKA
* bližino bioenergijskih pripomočkov Tesla-Zaper-Geo
* kvalitetno informirano vodo ali pa kozarca za informiranje
* energijsko nabitega sončnega ali pa slabega VREMENA
* v odvisnosti jakosti Schumannove resonance, ko je intenzivna, gre krivulja gor, kadar pa pade skoraj na nulo, pa odklon krivulje navzdol kaže slabo globalno KOHERENCO.
Bionis >>

Kvantna koherenca izmerjena z GAMA MONITOR Alkivita Tesla-Zaper-Geo

Gama monitor

Globalno KOHERENCO meri GAMA MONITOR na osnovi zajema stanja okolja z ustrezno ANTENO SPUTNIK, ki ima izgled mačete z dolgimi, debelimi in ostrimi kovinskimi bodicami. ANTENA SPUTNIK je povezana z ORGONSKIM topom, ta pa je usmerjen direktno na ležišče RADIOAKTIVNEGA CEZIJA 137.
Globalna koherenca in sončni izbruh 26.7.2023 >>

Gama monitor RNG meritev globalne koherence Alkivita bioznanost center Tesla-Zaper-Geo

Meditacija v Izraelu

GAMA MONITOR je bil preizkušen tudi 21.septembra 2022 ob 20.uri v povezavi z meditacijo za svetovni mir v IZRAELU in priključitvijo meditantov po vsem svetu na ZOOM srečanju. Mnogi na vseh kontinentih so se priključili z meditacijo v domačem okolju tudi brez ZOOM povezave.
* V IZRAELU je bil prisoten tudi profesor računalništva in biofizike dr. Konstantin Korotkov, izumitelj GDV kamere za merjenje energije avre. Vendar GDV kamera NI pokazala ustreznega odklona pri meritvi.
* RNG naprave za merjenje globalne KOHERENCE vključno z našim GAMA MONITORJEM, pa so na več kontinentih zabeležile DVIG KRIVULJE točno ob 20h, ko se je v IZRAELU začela kanalizirana skupinska MEDITACIJA. Dogodek se je z uvodom začel že ob 19h, takrat se KRIVULJA že rahlo obrača NAVZGOR.

1,5 min video zgoraj: prof. računalništva in biofizike dr. Konstantin Korotkov (izumitelj GDV kamere za slikanje avre) povabi k ogledu filma POLJE. Prisoten je bil na eksperimentu z meditacijo v Izraelu.

Koherenca pripomočkov

V primeru merjenja lokalne KOHERENCE z vplivom bioenergijskega pripomočka Bionisa, Bionizatorja, Lakitesa ali Tesla generatorja, postavljenega na ležišče RADIOAKTIVNEGA CEZIJA 137 se krivulja odčitkov dvigne v ugodni smeri izboljšane KOHERENCE.
*To pomeni več odklona lučk v DESNO v smeri urinega kazalca, povezanega s številom 1 pri odčitku generatorja števil 0/1, ki teče s hitrostjo milijon števil na sekundo.
Alkivita bioznanost center >>

6.test - REG

Terenski REG merilci

Namesto RADIOAKTIVNEGA RAZPADA pa so ZNANSTVENIKI v drugi fazi raziskav za PRENOSNE, TERENSKE žepne REG NAPRAVE merjenja stopnje KOHERENCE uporabili kar STATISTIČNO naključno bučanje ELEKTRONOV v BELEM šumu.
* BELI šum je prisoten takrat, ko je radijska postaja naravnana točno med dvema in je slišati samo ŠUMENJE.
* Vse naprave na principu BELEGA šuma se imenujejo REG (random event generation) s principom naključnega generiranja DOGODKOV in ne več števil. REG so manjše ŽEPNE NAPRAVE za merjenje vpliva ljudi, okolja in krajev na TERENU.

Vpliv svetih krajev

Z žepnimi REG napravami so ZNANSTVENO spremljali KOHERENCO na svetih krajih, ob posebnih množičnih dogodkih z meditacijo in petjem ter pri javnih podelitvah nagrad, pri katerih je udeležena masa ljudi s svojo pozornostjo. Povsod je z REG napravami zabeležen DVIG krivulje v smeri ugodne KOHERENCE. Po dogodku pa se krivulja zopet spusti na običajno, STATISTIČNO izenačeno povprečje.

Molitev za uresničitev

Zbrana POZORNOST sodeluje v naključnih KVANTNIH procesih in je soudeležena v elementu ETRA ali PROSTORA. V obliki MOLITVE sodeluje s Teslovimi skalarnimi valovi v izmenjavi informacijsko-energijskih vplivov polja NIČTE TOČKE.
* Vpliv LJUDI in OKOLJA na KOHERENCO se ZNANSTVENO dokazano prenaša na MERILNI INSTRUMENT RNG in REG za merjenje globalne in lokalne KOHERENCE.

Povzetek

Biološka koherenca

Večja stopnja KOHERENCE pomeni boljšo povezanost BIOLOŠKIH sistemov, tako da delujejo bolj usklajeno v smeri zdravja in dobrega počutja.
* BIOLOŠKI sistemi so zelo zapleteni in raznoliki, prilagodljivi in optimirani za sožitje življenjskih procesov. V stanju večje KOHERENCE, urejenosti in organiziranosti omogočajo uspešno delovanje organizma na vseh življenjskih področjih, z zdravjem in dobrim počutjem.
* Večvalovni oscilator Lakites dr. Lakhovskega spodbuja celično energijo.
Lakites >>

Celična KOHERENCA z večvalovnim oscilatorjem LAKITES dr. Lakhovskega ALKIVITA Vitastas

Manj kaosa ali entropije

Večja stopnja energijsko-informacijske KOHERENCE v organizmu sovpada z večjim deležem samozdravilnih ALFA valov. Boljše sodelovanje obeh možganskih polovic zmanjša KAOS v telesu ali ENTROPIJO in vnaša BIOLOŠKI red. Razglašene stresne motnje razpršene pozornosti se polagoma razpustijo pod vplivom Schumannovih geo impulzov 8Hz Bionis in Bionizator. Telo lažje energijsko zadiha, se sprosti in naravna na ozdravitev.
Bionis >>
Bionizator >>

Koherenca je s Schumannovo grekvenco 8Hz geo impulzi Bionis in Bionizator okrepljena ALKIVITA Tesla-Zaper-Geo

Teslov generator

Sproščen počitek ob Teslovem generatorju nam pomaga pri uskladitev POZORNOSTI z globljim poljem življenja, kjer je več energije, reda, zbranosti, moči in usklajenosti. Teslovi skalarni valovi se modulirajo z našo zavestjo in po načelu sočasnosti ali SINHRONICITETE pritegnejo izpolnitev želja in življenjskih potreb. Pomagajo pri KVANTNI uglasitvi z ajurvedskim ravnovesjem naravnih elementov kot osnovo zdravega stanja v telesu.
Teslov skalarni val >>

Kvantna koherenca Tesla-Zaper-Geo naprav za dostop do samozdravilne energije telesa ALKIVITA