POLITIKA ZASEBNOSTI

Podjetje Alkivita, d.o.o. izdaja politiko zasebnosti. V okviru podjetja delujejo blagovne znamke TESLA, ZAPER, GEO in LAKHOVSKY program bioenergijskih pripomočkov.

S to Politiko zasebnosti podjetje Alkivita, d.o.o. (v nadaljevanju “podjetje”) določa pravice in obveznosti uporabnikov spletne strani (v nadaljevanju »uporabnik«), pri čemer je pomembno to, da podjetje spoštuje in varuje vse pridobljene osebne podatke uporabnikov skladno z veljavno zakonodajo in se zavezuje, da bodo vsi osebni podatki, pridobljeni preko ali z uporabo spletne strani, skrbno varovani ter uporabljeni izključno za namen, za katerega so bili posredovani.

Podjetje si pridržuje pravico do spremembe Politike zasebnosti kadarkoli, brez predhodnega obvestila. Uporabnika zavezujeta ta Politika zasebnosti in Zakon o varovanju osebnih podatkov, ki je veljaven v trenutku obiska ali uporabe spletne strani.

Uporabnik z vsakokratnim dostopom na spletno stran ali uporabo spletne strani soglaša oziroma dovoljuje, da podjetje Alkivita, d.o.o. zbira, vodi, vzdržuje, nadzoruje ali kako drugače obdeluje osebne podatke, ki se nanašajo nanj, v skladu s to Politiko zasebnosti, Pogoji uporabe in veljavnim Zakonom o varovanju osebnih podatkov.

Podatki, ki se nanašajo na uporabnika vključujejo med drugim podatke, ki jih podjetje pridobi v zvezi z dostopom uporabnika na spletno stran, ime, priimek, elektronski naslov in/ali podatke, ki jih uporabnik sam posreduje podjetju. Podjetje je imetnik avtorskih pravic na vsebini in informacijah, generiranih preko uporabe spletne strani.

Podjetje lahko zbira podatke v kontekstu namenov za:

  • Tehnično podporo in podporo uporabnikom
  • Nadgradnje produktov in storitev
  • Marketinške aktivnosti
  • Dostope do storitev na straneh tretjih
  • Druge namene, potrebne za uporabo storitev

Podjetje bo vse podatke posredovala izključno tistim, ki jih morajo te podatke imeti za procesiranje naročil in zagotavljanje svojih storitev, tistim, ki so pod zavezo nerazkrivanja in le svojim zaposlenim, vzdrževalcem strežnikov, zunanjim izvajalcem posredovanja elektronskih sporočil ter drugim kapitalsko povezanim družbam in/ali tretjim osebam, ki imajo v skladu z veljavnimi predpisi podlago za pridobivanje, obdelavo, posredovanje ali hranjenje osebnih podatkov v teh predpisih, osebni privolitvi uporabnika ali v pogodbenem razmerju. Uporabnik se strinja, da sme podjetje zbrane podatke posredovati tistim poslovnim partnerjem, vzdrževalcem strežnikov, zunanjim izvajalcem posredovanja elektronskih sporočil ter drugim kapitalsko povezanim družbam in/ali tretjim osebam, ki imajo v skladu z veljavnimi predpisi podlago za pridobivanje, obdelavo, posredovanje ali hranjenje osebnih podatkov v teh predpisih, osebni privolitvi uporabnika ali v pogodbenem razmerju. Nekateri od teh pogodbenih partnerjev in povezanih oseb imajo lahko sedež zunaj države prebivališča uporabnika in z obiskom spletne strani se uporabnik strinja s prenosom podatkov na te osebe in v te države. Enako velja za primer prevzema podjetja – podatki so lahko preneseni na nove lastnike.

Podjetje bo zbrane osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in GDPR hranilo dokler bo dosežen namen pridoblejnih podatkov. Po preteku namena, bo podatke izbrisalo.

Izključno odgovornost za verodostojnost osebnih podatkov in kontaktnih informacij prevzame uporabnik, prav tako je odgovoren za varnost dostopa do svojih osebnih podatkov. Uporabnik lahko kadarkoli prekliče dovoljenje za obdelavo osebnih podatkov na mail podjetja alkivita10@gmail.com. Uporabnik obenem potrjuje, da je bil seznanjen z dejstvom, da ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj (v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov) – razen, če je ta pravica omejena z veljavnimi predpisi. Podjetje bo v tem primeru storilo vse potrebno za takojšnjo izpolnitev te zahteve.

Kadar koli uporabnik dostopa na spletno stran, se splošni, neosebni podatki (uporabniki spletnega iskalnika, število obiskov, povprečen čas obiska na spletni strani, obiskane strani) avtomatično beležijo. Te informacije podjetje uporablja za izboljševanje vsebin in uporabnosti in ti podatki niso predmet nadaljnje obravnave in niso posredovani tretjim osebam.

Ker spletna stran podjetja uporablja in se navezuje na določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso neposredno vezane na podjetje, le-te ne prevzema nikakršne odgovornosti za zaščito podatkov na zunanjih spletnih straneh in svetuje uporabniku, da prebere Politike zasebnosti na zunanjih straneh. Podjetje ne odgovarja za nobeno škodo, nastalo iz naslova uporabe zunanjih strani ali nakupa blaga preko zunanjih strani, v primeru kakršnihkoli prijav ali zahtevkov iz tega naslova, naj se uporabnik obrne direktno na upravljalca zunanjih strani.

Z uporabnikom sme ponudnik stopiti v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje. Reklamna elektronska sporočila morajo biti jasno in nedvoumno označena kot reklamna sporočila, pošiljatelj pa mora biti jasno razviden. Željo uporabnika, da ne želi prejemati reklamnih sporočil, je potrebno brezpogojno upoštevati.

Oglasna elektronska sporočila bodo vsebovala naslednje sestavine:

  • jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila,
  • pošiljatelj bo jasno razviden,
  • različne akcije, promocije in druge tržne tehnike bodo označene kot takšne, prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih,
  • jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil,
  • željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo izrecno spoštovana

Informacije, ki jih o sebi posredujete podjetju Alkivita, d.o.o., nadzorujete vi. V primeru spremembe vaših podatkov, lahko kadarkoli zahtevate popravke, in sicer na emailu: alkivita10@gmail.com

 

Če ne želite več prejemati marketinških in promocijskih materialov, nam to takoj sporočite in uporabite opcijo »odjava« oz. »unsubscribe«.

Če želite v celoti odstraniti vaše osebne podatke iz sistema, pošljite zahtevo na alkivita10@gmail.com ter navedite, katere podatke želite trajno izbrisati. Vaši zahtevi bo podjetje ugodilo najkasneje v 10 delovnih dneh.

Podjetje Alkivita, d.o.o. bo kot upravljavec vse pridobljene osebne podatke obdeloval in varoval v skladu z vsakokrat veljavno relevantno zakonodajo, trenutno veljavnimi Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07), Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14, 54/14 in 81/15), Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter v skladu z morebitnimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakonodaje.

Hkrati se zavezuje, da pridobljenih osebnih podatkov ne bo posredovalo tretjim osebam, razen pogodbenim obdelovalcem, s katerimi bo predhodno sklenil pisno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov.

V kolikor ima uporabnik kakršnakoli vprašanja v zvezi s to Politiko zasebnosti, se lahko obrne na alkivita10@gmail.com

PODATKI PODJETJA

ALKIVITA d.o.o.

Kersnikova ulica 17a, 3000 CELJE